top of page

Loge
Wolfgang
Amadeus
Mozart

  • Facebook
Vrijmetselarij: een 'geheim genootschap'?
Vrijmetselarij: een 'geheim genootschap'?

Leeft de vrijmetselarij in een bubbel van een ‘geheim genootschap’? We denken dat we dit vooroordeel inmiddels kunnen ontkrachten. We denken óók dat we iets terug kunnen geven aan de maatschappij waarvan we deel uitmaken. In een tijd waarin we overstroomd worden met informatie (soms slechts soundbytes), heeft men verleerd de tijd te nemen om te luisteren naar wat er echt gezegd wordt. Men reageert primair en emotioneel op woorden en verhalen zonder over hun betekenis na te denken of ze te bevragen. Omdat er weinig dialoog is, groeit er onzekerheid en onbehagen. Het speelt polarisatie en dus doofheid voor ‘de ander’ in de kaart. Goed (empathisch) luisteren naar meningen van anderen en in het bijzonder naar afwijkende meningen, zoeken naar wat verbindt en niet wat scheidt: het zijn allemaal voorwaarden voor een goede dialoog en kenmerken van de maçonnieke methode. Luisteren en constructieve dialoog zijn mogelijke bijdragen van de vrijmetselarij. De ultieme bijdrage kan aan de ontwikkeling van een gezonde moraliteit zijn. Een groot doel, maar als we daarbij gaandeweg een bijdrage zouden kunnen leveren, zou dat mooi zijn.

 

Vrijmetselarij in Hilversum - Loge W.A. Mozart 

“Het verhaal van het werken aan een betere wereld dankzij een beter zelf sprak mij aan.”

24-12-2021Egbert Duim010LR .jpg
Rituelen en symboliek
Rituelen en symboliek
19-11-2021Jaap_2.jpg

“Mijn ontdekkingstocht heeft ervoor gezorgd dat ik meer ben geworden zoals ik ben.”

Men weet dat de vrijmetselarij rituelen en symbolen gebruikt. Rituelen en symbolen zijn al millennia aanwezig in samenlevingen. Denk aan eenmalige rituelen als doop of uitvaart, of terugkerende als zonnewende, kerst of - heel 'profaan' - het ondertekenen van een contract. Elk ritueel is een overgang naar een nieuwe situatie, een nieuwe staat. Elk symbool (soms een metafoor) staat voor iets: een getal voor hoeveelheid, een pijl voor richting, een lemniscaat voor oneindigheid, een dier of object voor eigenschappen of kwaliteiten. Zo ook in de vrijmetselarij: rituelen en symbolen helpen ons over de drempel naar een wereld waarin we zowel toeschouwer als deelnemer zijn. Vergelijk het met een toneelstuk of een film: tekst en beeld nodigen je uit om na te denken, er je eigen interpretatie (van tekst en symboliek) aan te geven. Het mooie is dat dit - in alle vrijheid - individueel én collectief gebeurt. Het is nooit een herhaling van hetzelfde, elke keer kan men weer iets nieuws ontdekken en met anderen delen. En daar nemen we de tijd voor.

Vrijmetselarij in Hilversum - Loge W.A. Mozart

Waarden
Waarden

Wat ziet men bij ons als waarden of deugden van de vrijmetselarij? Het is een mooie opsomming: openheid, integriteit, het mogen tonen van kwetsbaarheid. Ook de ervaring van de gezamenlijke zoektocht en de daarbij horende nieuwsgierigheid én verwondering. De veiligheid, het wederzijdse vertrouwen en geborgenheid die de beslotenheid van de loge biedt. Al dat en méér kunnen we ook in ons gezins- en professionele leven aan anderen geven. Respect voor de medemens: in de omgang, in het uitwisselen van gedachten, zonder altijd je gelijk te willen halen. En tenslotte: broederschap. Een natuurlijke broederschap dat je met alle (mannelijke of vrouwelijke) vrijmetselaars hebt. Je vertrouwt elkaar zonder meer, al ontmoet je elkaar voor de eerste keer. Dat is bijzonder. Ons gemeenschappelijke speelveld van waarden, rituelen en symbolen maakt dat mogelijk.

Vrijmetselarij in Hilversum - Loge W.A. Mozart

“De vrijmetselarij zou een vliegwielfunctie kunnen hebben in de evolutie van moraliteit.”

JP.png
Persoonlijke ontwikkeling
Arjan.png

“Je kunt de façade van onaantastbaarheid laten varen, kwetsbaarheid tonen.”

Persoonlijke ontwikkeling

De bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderwerp. Men ervaart dat op verschillende manieren: een toegenomen (h)erkenning van persoonlijke drijfveren, van je houding ten opzichte van anderen, een bewustwording van de fasen in je leven. Opvallend vaak wordt ‘luisteren’ genoemd: niet beoordelend of veroordelend, maar perspectief nemend en empathisch. Dat past men ook toe in het privé- en professionele leven. Vragen aan verhalen worden met respect gesteld en geven zowel de verteller als de luisteraar(s) vaak verrijkende of nieuwe inzichten. Besprekingen van bouwstukken zijn geen debatten met winnaars en verliezers, maar positieve, letterlijk 'opbouwende' gesprekken waarin meningen er mogen zijn en gezamenlijk onderzocht worden.

Vrijmetselarij in Hilversum - Loge W.A. Mozart

Het karakter van Wolfgang Amadeus Mozart
Rutger.png

Wij zijn vrije mensen van geest, van vrij durven denken.

Dat zie ik in onze loge sterk terug.

We delen het gebouw 'De Vereeniging' aan de Oude Enghweg 19 met twee andere Hilversumse loges, Loge 'De Gooische Broederschap' en Loge 'Opgang'. Het gebouw in eclectische bouwtrant is ontworpen door architect Abraham Salm (1857-1915) en werd in 1905 opgeleverd. In 2002 is het gebouw aangewezen als Rijksmonument. 

Oude+Enghweg+19.jpg

De Hilversumse Loge W. A. Mozart werd opgericht in 1964 en is daarmee relatief jong. Ruim 40 leden komen daar samen om mét elkaar en aan zichzelf te werken. Naast rituele bijeenkomsten, afgesloten met een ontspannen diner, zijn er wekelijkse werkbijeenkomsten waarin we persoonlijke werkstukken (‘bouwstukken’) presenteren en gezamenlijk bespreken. Deze werkstukken verbinden persoonlijke interesses met opdrachten die wij als vrijmetselaren hebben: denk daarbij aan zelfonderzoek of een mogelijke bijdrage aan een betere maatschappij. Het laatste zal niet uitmonden in collectes, spectaculaire acties of demonstraties, maar wél in het kiezen voor verantwoordelijkheid en respect in de omgang met ‘de ander’. 

 

Elke loge heeft - binnen de gedeelde waarden, rituelen en symbolen van de vrijmetselarij - haar eigen karakter. ‘Wolfgang Amadeus Mozart’ kan beschreven worden als redelijk seculier. We zijn vrijdenkers, dus wars van dogmatiek. Warmte en genegenheid gaan bij ons hand in hand met respect en openheid en een streven naar harmonie. We nemen onze gemeenschappelijke arbeid serieus, maar het moet ook leuk zijn, de sfeer is belangrijk. We zijn een diverse groep mensen: alle lagen en (politieke en culturele) stromingen zijn aanwezig, en eenieder voelt zich hier thuis. 

 

Wat ons verbindt met onze naamgever is niet alleen het feit dat ook hij vrijmetselaar was, maar ook de balans van serieus werken, het creatieve experiment en zelf-relativerende humor. En natuurlijk reikt muziek ons vergelijkbare rituelen en symboliek aan: compositie en uitvoering (bouwstuk), harmonie door samenspel (dialoog en luisteren naar elkaar) en dat uitdragen naar het publiek (de maatschappij). Het zal u niet verbazen dat er onder de oprichters van onze loge musici waren...

CONTACT

Oude Enghweg 19, 1217 JB Hilversum.
Email: secretaris@logemozart.nl
RSIN 00 287 2079
ANBI.png
Het karakter van Wolfgang Amadeus Mozart
Contact
bottom of page