top of page

Goede gesprekken - Comparities

1024px-Emmanuel_Levinas.jpg

Dinsdag 31 januari 2023

31 januari j.l. presenteerde broeder Coen Ruis een interessant bouwstuk - Confucius en het ‘alsof-ritueel’. Hieronder enkele gedachten die uitgesproken werden.

 Broeder Ruis maakt hierin – aan de hand van de denkbeelden van Confucius – een onderscheid tussen ‘doen alsof’ en een alsof-ritueel. Doen alsof hoort bij drama en heeft een negatieve associatie, bijvoorbeeld doen alsof je ziek bent of doen alsof ‘het’ niet bestaat.

 Confucius stelde op het oog bedrieglijk eenvoudige vragen, zoals 'Hoe leid je je leven van dag tot dag?' Vragen over de kleinste zaken.

 

In tegenstelling tot grote, onpraktische vragen stond Confucius stil bij de dagelijkse handelingen. We hebben allemaal bepaalde rituelen: hoe we samen ontbijten, Sinterklaas vieren, hoe we ons aan elkaar voorstellen. Het zijn handelingen die ons verbinden en betekenis aan onze relaties geven.

 Een alsof-ritueel echter, zoals broeder Ruis het noemt, heeft in dit bouwstuk een andere lading. Hij beschouwt een ritueel als iets dat ons bepaalde handelingen voorschrijft of een bepaalde handeling met zich meebrengt. Confucius voegt hier drie belangrijke elementen aan toe:

1.Een ritueel moet bewust worden uitgevoerd

2.Een ritueel biedt de mogelijkheid om andere rol in te nemen. 

3.Volgens Confucius staat niet de handeling centraal van het ritueel maar de beoogde verandering.

 

Door vaste patronen te doorbreken ontstaat er ruimte voor nieuwe betere patronen. Broeder Ruis volgt daarmee graag de zienswijze van Confucius. 

 

Dinsdag 13 december 2022
 

13 december werd er door Br. Ignas Stam een mooi bouwstuk opgeleverd over de filosoof Emmanuel Levinas. Volgens Levinas is de medemens niet slechts een ander persoon, maar verschijnt deze als een vreemde ander, als ontoegankelijk schepsel dat een appèl kan doen op mijn verantwoordelijkheid.
Hoe moet ik dan als mens in elkaar steken, of: hoe goed moet ik mezelf kennen om verantwoordelijk voor anderen te kunnen zijn, om zorg te kunnen dragen voor het welzijn van anderen?

Emmanuel Levinas

Confucius

(551 v.Chr.- 479 v.Chr) 

Confucius_Tang_Dynasty.jpg
bottom of page